Loss-in-weight

Meetsysteem voor het bepalen van de productstroom op basis van een gewichtregistratie in de tijd, waarbij zowel de doorvoer (kg/u) als de hoeveelheid (kg) worden bepaald. Regeling van een continue dosering is optioneel mogelijk. Het systeem is inzetbaar bij schroefdoseersystemen of weegbunkers met een geregelde uitvoer.