Doseren

De weegindicator uitgebreid met doseerfunctionaliteit. Door middel van grof- en fijnafslagmomenten in combinatie met een automatische navalcompensatie ontstaan een hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Het systeem is inzetbaar voor zowel indoseren als uitdoseren.
Geavanceerde functies zijn beschikbaar, zoals pulserend nadoseren, tolerantiecontrole, doseertijdbewaking, aansturing van een frequentieregelaar enz.